Polityka Ochrony Danych Osobowych

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Agatę Borowską pod Firmą „AVANGARD” Agata Borowska (dalej jako Biuro).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).


Definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
Administrator danych osobowych/ Administrator- Agata Borowska prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą „AVANGARD” Agata Borowska, NIP: 726 247 51 10, REGON: 142290404, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-792), ul. AL. KEN 36 / 109.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Agata Borowska prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą „AVANGARD” Agata Borowska, zarejestrowaną w Warszawie (kod: 02-792) ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/109, zidentyfikowaną dla celów podatkowych pod numerem NIP: 726 247 51 10, oraz dla celów statystycznych o numerze REGON: 142290404.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@avangard-nieruchomosci.com, telefonicznie pod nr: + 48 697 070 007 albo pisemnie na wskazany powyżej adres.
Administrator powinien zapewnić zgodność postępowania Klientów/Kontrahentów Biura z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przetwarzania ich danych osobowych.
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Przetwarzamy dane, które udostępnili Nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku realizacji umów dotyczących świadczonych przez Nas usług pośrednictwa. Państwa dane mogliśmy również pozyskać z innych źródeł np. dedykowanych nieruchomościom ogólnie dostępnych stron internetowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umów pośrednictwa dotyczących kupna, sprzedaży, najmu i wynajmu, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Nas pytania lub wnioski, a także wykonania rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Podanie Danych osobowych ma charakter dobrowolny jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy pośrednictwa i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
Wdrożone przez Nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:
    • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
    • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
    • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
    • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
    • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
    • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w tym innym Współpracującym Biurom Nieruchomości, Notariuszom, urzędom administracji samorządowej określonym przepisami ustaw związanymi z wykonywanymi czynnościami pośrednictwa, dostawcy oprogramowania – Galactica Sp. j., dostawcy hostingu – Galactica Sp. j., w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy Pośrednictwa. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych w umowie pośrednictwa lub dłuższy jeśli jest to prawnie uzasadnione, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu lub udzielonej przez Państwa zgody marketingowej.

VI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu Danych osobowych.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
Państwa Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VIII. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo: dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem